บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด

รถบัส เชียงใหม่ ↔ ฝาง ↔ ท่าตอน
รถบัสแอร์ เชียงใหม่ ↔ ฝาง ↔ ท่าตอน
รถตู้ VIP เชียงใหม่ ↔ ฝาง

ค้นหาตารางเวลาเดินรถ

ข่าวล่าสุด

ประกาศตารางเวลาเดินบัส ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563

ประกาศตารางเวลา

ตารางเวลาเดินรถบัส เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563เที่ยวขึ้นเชียงใหม่ 05:30 → ฝางเชียงให…

ประกาศตารางเวลาเดินบัส ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563

ประกาศตารางเวลา

ตารางเวลาเดินรถบัส เริ่มให้บริการตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563เชียงใหม่ → ฝาง: 07:30 / (ท)0…

ประกาศตารางเวลาเดินบัส ระหว่างวันที่ 15 - 20 พฤษภาคม 2563

ประกาศตารางเวลา

ตารางเวลาเดินรถบัส เริ่มให้บริการระหว่างวันที่ 15 - 20 พฤษภาคม 2563เชียงใหม่ → ฝาง: 07:30 / (ท)09:00…


คำถามที่ถามบ่อย


ฝากส่งของกับรถตู้ คิดราคาอย่างไร

- พัสดุภัณฑ์ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม ราคาสินค้าที่ฝากไม่เกิน 5,000 บาท พร้อมต้องบรรจุหีบห่อให้เรียบร้อย มีชื่อจริง นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับด้วย และต้องไม่มีกลิ่นฉุน
- ราคาค่าฝากของเริ่มตั้งแต่ 25 บาทขึ้นไป
- การรับพัสดุภัณฑ์ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้ง ทางสำนักงานจะจ่ายของตามรายชื่อที่ได้ระบุมากับพัสดุภัณฑ์ หากมีผู้มารับของแทน ต้องนำบัตรประชาชน/สำเนาเจ้าของพัสดุภัณฑ์และผู้รับแทนมาแสดงพร้อมกัน เพื่อป้องกันการสูญหาย

บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด

yanyonnakornchiangmai.com

96/3-4 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์: 053-215604, โทรสาร: 053-218628

© 2561 บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด All Rights Reserved