รับสมัครพนักงานบัญชี

รับสมัครพนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง1.วุฒิ ปวช.,ปวส.,ป.ตรี สาขาบัญชี2.มีความซื่อสัตย์ อดทน ท่านใดสนใจ เข้ามาสมัครได้ที่บริษัท หรือสอบถามได้ที่ เบอร์โทร 053-215604


รับสมัครพนักงานขับรถตู้

คุณสมบัติ1.มีใจรักงานบริการ2.ซื่อสตย์ อดทน ขยัน3.มีใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป4.อายุไม่เกิน 55 ปีท่านใดสนใจ สามารถเข้ามาเขียนสมัครได้ที่บริษัท


รับสมัครพนักงานจำหน่ายตั๋วรถตู้

คุณสมบัติ 1. วุฒิการศึกษา ปวส. 2. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งเชียงใหม่และฝาง 3. มีความซื่อสัตย์ 4. ขยันและอดทนสนใจติดต่อ 053-215604   


รับสมัครพนักงานเก็บค่าโดยสาร

คุณสมบัติ1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา2. มีความขยัน3. ซื่อสัตย์ อดทน และรักในงานบริการสนใจติดต่อ 053-215604


บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด

yanyonnakornchiangmai.com

96/3-4 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์: 053-215604, โทรสาร: 053-218628

© 2561 บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด All Rights Reserved