ประกาศตารางเวลาเดินบัส ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563

ตารางเวลาเดินรถบัส เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563เที่ยวขึ้นเชียงใหม่ 05:30 → ฝางเชียงใหม่ 07:00 → ฝางเชียงใหม่ 08:00 → ฝางเชียงใหม่ 09:00 → ฝาง → ท่าตอน (แอร์)เชียงใหม่&nbs…


ประกาศตารางเวลาเดินบัส ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563

ตารางเวลาเดินรถบัส เริ่มให้บริการตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563เชียงใหม่ → ฝาง: 07:30 / (ท)09:00 / 10:00 / 11:30 / 14:00 / 16:00ฝาง → เชียงใหม่: 04:30 / 05:00 / 08:00 / 11:30 / (ท)14:30 / 15:3…


ประกาศตารางเวลาเดินบัส ระหว่างวันที่ 15 - 20 พฤษภาคม 2563

ตารางเวลาเดินรถบัส เริ่มให้บริการระหว่างวันที่ 15 - 20 พฤษภาคม 2563เชียงใหม่ → ฝาง: 07:30 / (ท)09:00 / 11:30 / 14:00 / 16:00ฝาง → เชียงใหม่: 05:00 / 08:00 / 11:30 / (ท)15:00 / 16:00(ท) หมายถึงรถบัสปรั…


ประกาศตารางเวลาเดินบัส ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2563

ตารางเวลาเดินรถบัส เริ่มให้บริการระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2563เชียงใหม่ → ฝาง: 07:30, 10:30, 12:30 และ 15:30 น.ฝาง → เชียงใหม่: 05:00, 08:00, 11:30 และ 15:00 น.* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผ…


ประกาศตารางเวลาเดินรถตู้ VIP ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ตารางเวลาเดินรถตู้ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563เชียงใหม่ → ฝาง: 09:00, 12:00 และ 16:00 น.ฝาง → เชียงใหม่: 08:30, 13:00 และ 16:00 น.* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้ที่ใส่หน้าก…


ประกาศตารางเวลาเดินรถวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

ตารางเวลาเดินรถบริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัดวิ่งวันที่ 11 พฤษภาคม 2563・รถบัส เชียงใหม่ → ฝาง มี 3 รอบ เวลา 07:30, 10:30 และ 15:30 น.・รถบัส ฝาง → เชียงใหม่ มี 3 รอบ เวลา 05:00, 11:30 และ 15:00 น.


ระงับการให้บริการเดินรถเนื่องจากการระบาดของไวรัส COVID-19

บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" เพื่อผ่านวิกฤติไวรัส COVID-19 ไปด้วยกันโดยขอระงับการให้บริการชั่วคราว ทั้งรถตู้และรถบัส ตั้งแต่วันที่ 1 เมษา…


บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด

yanyonnakornchiangmai.com

96/3-4 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์: 053-215604, โทรสาร: 053-218628

© 2561 บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด All Rights Reserved