รับสมัครพนักงานขับรถตู้

คุณสมบัติ

1.มีใจรักงานบริการ

2.ซื่อสตย์ อดทน ขยัน

3.มีใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป

4.อายุไม่เกิน 55 ปี

ท่านใดสนใจ สามารถเข้ามาเขียนสมัครได้ที่บริษัท

บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด

yanyonnakornchiangmai.com

96/3-4 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์: 053-215604, โทรสาร: 053-218628

© 2561 บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด All Rights Reserved