รับสมัครพนักงานบัญชี

รับสมัครพนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง

1.วุฒิ ปวช.,ปวส.,ป.ตรี สาขาบัญชี

2.มีความซื่อสัตย์ อดทน 

ท่านใดสนใจ เข้ามาสมัครได้ที่บริษัท หรือสอบถามได้ที่ เบอร์โทร 053-215604

บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด

yanyonnakornchiangmai.com

96/3-4 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์: 053-215604, โทรสาร: 053-218628

© 2561 บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด All Rights Reserved