ระงับการให้บริการเดินรถเนื่องจากการระบาดของไวรัส COVID-19

บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" เพื่อผ่านวิกฤติไวรัส COVID-19 ไปด้วยกัน

โดยขอระงับการให้บริการชั่วคราว ทั้งรถตู้และรถบัส ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่ามีประกาศเปลี่ยนแปลง

ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

หมายเลขโทรศัพท์ในกรณีที่มีเรื่องต้องการติดต่อ - สอบถามบริษัท
 ติดต่อสอบถาม: 081-035-6366
 แผนกการเงิน: 084-687-6696

บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด

yanyonnakornchiangmai.com

96/3-4 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์: 053-215604, โทรสาร: 053-218628

© 2561 บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด All Rights Reserved