ประกาศตารางเวลาเดินรถวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

ตารางเวลาเดินรถ
บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด

วิ่งวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

・รถบัส เชียงใหม่ → ฝาง มี 3 รอบ เวลา 07:30, 10:30 และ 15:30 น.
・รถบัส ฝาง → เชียงใหม่ มี 3 รอบ เวลา 05:00, 11:30 และ 15:00 น.

บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด

yanyonnakornchiangmai.com

96/3-4 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์: 053-215604, โทรสาร: 053-218628

© 2561 บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด All Rights Reserved