ประกาศตารางเวลาเดินบัส ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2563

ตารางเวลาเดินรถบัส เริ่มให้บริการระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2563

เชียงใหม่ → ฝาง: 07:30, 10:30, 12:30 และ 15:30 น.
ฝาง → เชียงใหม่: 05:00, 08:00, 11:30 และ 15:00 น.

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้ที่ใส่หน้ากากอนามัย ? และมีไข้ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ? เท่านั้น

** เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามได้ที่ ? โทรศัพท์ 081-0356366

ไฟล์แนบ

บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด

yanyonnakornchiangmai.com

96/3-4 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์: 053-215604, โทรสาร: 053-218628

© 2561 บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด All Rights Reserved