ประกาศตารางเวลาเดินบัส ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563

ตารางเวลาเดินรถบัส เริ่มให้บริการตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563

เชียงใหม่ → ฝาง: 07:30 / (ท)09:00 / 10:00 / 11:30 / 14:00 / 16:00
ฝาง → เชียงใหม่: 04:30 / 05:00 / 08:00 / 11:30 / (ท)14:30 / 15:30

(ท) หมายถึงรถบัสปรับอากาศวิ่งในเส้นทาง เชียงใหม่ → ฝาง → ท่าตอน / ท่าตอน → ฝาง → เชียงใหม่

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้ที่ใส่หน้ากากอนามัย ? และมีไข้ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ? เท่านั้น

** เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามได้ที่ ? โทรศัพท์ 081-0356366

บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด

yanyonnakornchiangmai.com

96/3-4 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์: 053-215604, โทรสาร: 053-218628

© 2561 บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด All Rights Reserved