ประกาศตารางเวลาเดินบัส ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563

ตารางเวลาเดินรถบัส เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563

เที่ยวขึ้น

เชียงใหม่ 05:30 → ฝาง
เชียงใหม่ 07:00 → ฝาง
เชียงใหม่ 08:00 → ฝาง
เชียงใหม่ 09:00 → ฝาง → ท่าตอน (แอร์)
เชียงใหม่ 10:30 → ฝาง
เชียงใหม่ 11:30 → ฝาง
เชียงใหม่ 13:30 → ฝาง → ท่าตอน (แอร์)
เชียงใหม่ 14:30 → ฝาง
เชียงใหม่ 16:00 → ฝาง

เที่ยวล่อง

    ฝาง 04:30 → เชียงใหม่
    ฝาง 05:30 → เชียงใหม่
    ฝาง 07:00 → เชียงใหม่
ท่าตอน 06:25 → ฝาง 08:00 → เชียงใหม่ (แอร์)
    ฝาง 09:30 → เชียงใหม่
    ฝาง 11:30 → เชียงใหม่
ท่าตอน 12:00 → ฝาง 13:00 → เชียงใหม่ (แอร์)
    ฝาง 14:30 → เชียงใหม่
ท่าตอน 14:00 → ฝาง 15:30 → เชียงใหม่ (แอร์)

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้ที่ใส่หน้ากากอนามัย ? และมีไข้ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ? เท่านั้น

** เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามได้ที่ ? โทรศัพท์ 081-0356366

บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด

yanyonnakornchiangmai.com

96/3-4 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์: 053-215604, โทรสาร: 053-218628

© 2561 บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด All Rights Reserved