รับสมัครพนักงานจำหน่ายตั๋วรถตู้

คุณสมบัติ 
1. วุฒิการศึกษา ปวส. 
2. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งเชียงใหม่และฝาง 
3. มีความซื่อสัตย์ 
4. ขยันและอดทน
สนใจติดต่อ 053-215604 

 

 

บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด

yanyonnakornchiangmai.com

96/3-4 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์: 053-215604, โทรสาร: 053-218628

© 2561 บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด All Rights Reserved