ตัวเลือกการค้นหา

ประเภทรถ

โปรดทราบ

▶▶▶▶▶▶ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

**ตารางเวลาช่วง COVID-19**
ตารางเวลารถบัสตั้งแต่ 8 มิ.ย. 63
ตารางเวลารถตู้ VIP ตั้งแต่ 15 พ.ค. 63

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้ที่ใส่หน้ากากอนามัย ? และมีไข้ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ? เท่านั้น
** เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามได้ที่ ? โทรศัพท์ 081-0356366

     ---

รถบัสทุกชนิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกก่อนหรือหลังกำหนดไม่เกิน 10 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารและสภาพการจราจร เช่นกำหนดเดิม 10:20 รถอาจจะออกจริง 10:10 หรือ 10:30
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาออกรถโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประเภทรถ เวลาออกต้นทาง ต้นทาง ปลายทาง หมายเหตุ
รถบัส 04:30 ฝาง (สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง) เชียงใหม่
รถบัส 06:00 ฝาง (สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง) เชียงใหม่
รถตู้ VIP 07:00 ฝาง เชียงใหม่
รถบัสแอร์ 07:30 ท่าตอน เชียงใหม่ ออกท่าตอน 06:25
รถตู้ VIP 08:00 ฝาง เชียงใหม่
รถบัส 09:00 ฝาง (สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง) เชียงใหม่
รถตู้ VIP 09:00 ฝาง เชียงใหม่
รถตู้ VIP 10:00 ฝาง เชียงใหม่
รถบัส 10:30 ท่าตอน เชียงใหม่ ออกท่าตอน 09:25
รถตู้ VIP 11:00 ฝาง เชียงใหม่
รถบัส 12:00 ฝาง (สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง) เชียงใหม่
รถตู้ VIP 12:00 ฝาง เชียงใหม่
รถตู้ VIP 13:00 ฝาง เชียงใหม่
รถบัส 13:30 ฝาง (สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง) เชียงใหม่
รถตู้ VIP 14:00 ฝาง เชียงใหม่
รถบัสแอร์ 14:30 ท่าตอน เชียงใหม่ ออกท่าตอน 13:25
รถตู้ VIP 15:00 ฝาง เชียงใหม่
รถตู้ VIP 16:00 ฝาง เชียงใหม่
รถบัสแอร์ 16:00 ท่าตอน เชียงใหม่ ออกท่าตอน 15:00
รถตู้ VIP 17:00 ฝาง เชียงใหม่

บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด

yanyonnakornchiangmai.com

96/3-4 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์: 053-215604, โทรสาร: 053-218628

© 2561 บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด All Rights Reserved